Dec 7, 2018

ต้องทำอย่างไร เมื่อไข้หวัดถามหา

อาการป่วยมาทักทายแบบไม่บอกกล่าว ป่วยร่างกายก็จะยิ่งทำงานหนัก เพื่อต่อสู้กับเชื้อนั้น แม้ยาจะช่วยบรรเทาได้บ้าง แต่ก็มีวิธีปฏิบัติให้อาการดีขึ้นดังนี้ ...

ไข้

หวัด

ไข้หวัด

ป่วย

ไม่สบาย

Dec 1, 2018

ระวัง ! 9 อาการป่วยมาทักทายช่วงหน้าหนาว

อากาศเย็นๆ หลายคนที่รอหน้าหนาวก็เริ่มยิ้มออก บางคนเริ่มวางแผนเที่ยวตจว.เพื่อสัมผัสอากาศหนาวให้เต็มที่ แต่อย่าลืมดูแลสุขภาพให้ดีเพราะ 9โรคนี้อาจมาเยือน...

ฤดูหนาว

ป่วย

ไม่สบาย

หน้าหนาว

Aug 9, 2018

ดูแลตัวเองอย่างไร ไม่ป่วยใน "ฤดูฝน"

ปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ เหมือนฝนจะรู้เวลาว่าจะตกตอนเช้าและหลังเลิกงาน เพราะบางทีเราก็เลี่ยงฝนไม่ได้ แต่เราเลี่ยงที่จะไม่ป่วยเพราะฝนได้ ด้วยการดูแลตัวเอง ...

ดูแลตัวเอง

ไม่สบาย

ป่วย

หน้าฝน