Mar 4, 2018

ไก่งามเพราะขน...รวมภาพของเหล่า Chicken แสนสวยที่คุณต้องไม่เคยเห็น

ไก่สัตว์บ้านๆ ที่เรามักจะเห็นกันอยู่ตามท้องถนนในต่างจังหวัดหรือบางพื้นที่ในกรุงเทพที่เลี้ยงเอาไว้ว่าแต่มันจะสวยขนาดไหนมาดู...

ไก่

ภาพ

สัตว์