Mar 19, 2020

ยอดหย่าร้างเพิ่มขึ้นหลังโควิด-19 ระบาด

ความรักเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้คนตกลงแต่งงานกัน แต่หากจะเลิกกันแล้วล่ะก็มีเหตุผลเป็นล้าน ๆ ข้อเลยทีเดียว และโควิด-19 ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนหย่าร้างกันมากขึ้น...

ความรัก

หย่าร้าง

โควิด-19

โคโรน่า

โรคระบาด