Sep 3, 2018

โมเมนต์สุดน่ารักของควีน เอลิซาเบทที่ 2

ภายใต้ภาพลักษณ์อันเคร่งขรึมของควีนเอลิซาเบทที่ 2 พระองค์ยังมีอีกด้านเหล่านี้ซ่อนเอาไว้...

ควีนเอลิซาเบทที่ 2

ภาพถ่าย

โมเมนต์น่ารัก