Mar 4, 2020

เกาหลีใต้เปิดบริการ'ไดร์ฟ-ทรู'สำหรับตรวจไวรัสโคโรนา

มาตรการใหม่จากเกาหลีใต้ที่พยายามลดจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งสามารถลดระยะเวลาการรอตรวจได้ถึง 1 ใน 3...

เกาหลีใต้

ไวรัสโคโรนา

โควิท