Mar 4, 2020

แมงกะพรุนหายากกว่าพันตัวเกยตื้นบนชายหาดในลาบวน

เรื่องแปลกวันนี้เกิดขึ้นที่ลาบวน โดยมีแมงกะพรุนแดงหายากกว่าพันตัวขึ้นมาเกยตื้นที่ชายหาด Mawilla นับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่หาได้ยากอย่างยิ่ง...

เรื่องแปลก

แมงกะพรุน

สัตว์โลก