Mar 25, 2020

จีนเปลี่ยนลายรถเมล์ให้กำลังใจอิตาลี

สถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาตอนนี้ก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลาย ๆ ประเทศ ส่วนประเทศจีนที่เป็นประเทศได้รับผลกระทบแรก ๆ ก็กลับมาฟื้นตัวและให้กำลังใจแก่อิตาลีที่กำลังเจอศึกหนักอยู่...

จีน

อิตาลี

โคโรนา

โควิด-19