Aug 8, 2018

พบกับสตีเฟ่น หมีกำพร้าผู้น่ารัก

จากหมีกำพร้าผู้ถูกทอดทิ้งในป่าใหญ่จนเกือบเอาชีวิตไม่รอด สู่ครอบครัวอันอบอุ่นที่คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ต่างจากสมาชิกในครอบครัว ...

หมีกริซลี

สัตว์เลี้ยง

สัตว์โลกน่ารัก