Apr 11, 2019

เคล็ดไม่ลับ วางแผน-ตั้งโปรแกรมออกกำลังกาย

ไม่เคยออกกำลังกาย เรามีเคล็ดไม่ลับที่พูดง่าย และต้องตั้งใจทำ นำมาฝาก เริ่มจากวางโปรแกรมออกกำลังกายง่ายๆ ที่เราทำได้จริง ไม่ต้องฝืน แต่ต้องทำสม่ำเสมอ...

เริ่มออกกำลังกาย

ออกกำลังกาย

มือใหม่