Aug 12, 2018

ปลุกชีวิตให้ภาพขาวดำในอดีตที่ควรค่าแก่การรับชมอีกครั้ง

ส่องภาพถ่ายวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ถูกปลุกชีพขึ้นมาใหม่ในฐานะของภาพสี...

ภาพถ่าย

ภาพขาวดำ

ภาพประวัติศาสตร์