Sep 12, 2018

ภาพบรรยากาศยามว่างของเหล่าแอร์โฮสเตส

เบื้องหลังภาพเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนเครื่องบินที่สวยงาม ยังมีความสนุกสนานและน่าสนใจอีกมากมายที่ซ่อนอยู่...

ภาพถ่าย

แอร์โฮสเตส

พนักงานต้อนรับ