Feb 4, 2020

หน้ากากอนามัยใส่แบบไหนถึงจะถูก

ตอนนี้ทั้งไวรัสโคโรน่า ทั้งฝุ่นPm2.5 ต่างก็วนเวียนอยู่รอบ ๆ ตัวพวกเราไม่หยุดแล้วเพื่อน ๆ ทราบกันหรือยังเอ่ยว่าวิธีใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกต้องนั้นต้องใส่อย่างไร...

หน้ากากอนามัย

หน้ากากกันเชื้อโรค

หน้ากากกันฝุ่น

ฝุ่นPm2.5

ไวรัสอู่ฮั่น

ไวรัสโคโรน่า

หน้ากาก3m

หน้ากากN95

วิธีใส่หน้ากากอนามัย