Dec 21, 2018

การตากผ้าขนหนู เรื่องเล็กที่ไม่ควรมองข้าม

ผ้าขนหนูคือที่ใช้ทุกวัน เป็นของที่เราควรดูแลรักษา เพราะเราต้องใช้เช็ดหน้าและตัวทุกเช้าเย็น หากดูแลไม่ดี ไม่ซักหรือเปลี่ยนบ่อยๆก็อาจส่งผลต่อสุขภาพได้ ...

ผ้าขนหนู

สุขภาพ