Aug 19, 2018

ปลากัดความงามฉบับพื้นบ้านที่คนไทยภาคภูมิ

ปลากัดหนึ่งในสายพันธุ์ปลาที่ได้รับการยอมรับจากคนทั้งโลกในด้านความงามของมันมาดูกันดีกว่าว่ามันจะสวยงามขนาดไหน...

ปลากัด

รูปภาพ

ภาพ