May 2, 2018

ดนตรีและบ้านร้าง!! เมื่อช่างภาพตัดสินใจออกเดินทางตามถ่ายรูปภาพเปียโนตามที่รกร้างต่างๆ

เครื่องดนตรีอุปกรณ์ให้ความบันเทิงกับมนุษย์ในช่วงเวลาอันแสนจะเปลี่ยวเหงาแต่จะเป็นอย่างไรเมื่อมันต้องมาอยู่ในบ้านร้าง...

บ้านร่าง

ภาพ

ภาพถ่าย