Jun 7, 2019

Tips ดีๆ ให้สีผมติดทานนาน

ปัญหาของคนทำสีผม ไม่ใช่ผมเสีย แต่ยังเป็นสีผมที่แรกๆ ก็สวย แต่ต่อมาสีผมก็หลุดหายกลายเป็นผมสีทองแดง มันคงจะดีหากเรายื้อสีผมสวยๆ ให้อยู่กับเราได้ทนที่สุด...

สีผม

ดูแลผมทำสี