Apr 23, 2019

เหล่าราชวงศ์ผู้มีชีวิตสมรสอันโหดร้าย

เมื่อชีวิตจริงไม่เหมือนนิยาย แม้แต่เหล่าราชวงศ์ก็ต้องเผชิญกับชีวิตสมรสอันเลวร้ายไม่ต่างจากคนทั่วไป จนกลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ถูกจารึกเอาไว้...

ราชวงศ์

การแต่งงาน

ชีวิตสมรส