Apr 4, 2019

ฆาตกรต่อเนื่องหญิงสุดโหดในประวัติศาสตร์

ใครว่าฆาตกรโหดต้องเป็นผู้ชายเท่านั้น? เพราะหญิงสาวเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดที่สังหารเหยื่อหลายสิบ-ร้อยคน จนถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์...

ฆาตกรหญิง

ฆาตกรต่อเนื่อง

ฆาตกรรม