Aug 31, 2017

สะพรึง!! หลากเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตที่เป็นคุณหมอ!

เรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องโรคจิตนับไปนานวันก็ยิ่งระบาดมากขึ้นเรื่อย ๆ ไม่เว้นแม้กระทั่งกับคุณหมอเอง หลาย ๆ ท่านก็ผันตัวมาเป็นซาตานในคราบนางฟ้าเทวดา......

ฆาตกรต่อเนื่อง

ฆาตกรโรคจิต

คดีฆาตกรรม

คุณหมอ