Feb 5, 2018

เมื่อศิลปินจับคนธรรมดามาแต่งตัวเป็นคนชื่อดัง

โปรเจค ICONIC หรือการรวมตัวกันระหว่างช่างภาพและดีไซเนอร์ชื่อดังเพื่อเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นดาราชือดัง...

คนชื่อดัง

คนดัง

ภาพ