Feb 8, 2019

10 นายกหญิงผู้แข็งแกร่งของโลก

woman power! เหล่านายกรัฐมนตรีหญิงที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และทำให้ผู้คนได้ประจักษ์ว่าเพศหญิงก็เป็นผู้นำได้ไม่ต่างจากเพศชาย...

นายกหญิง

นายกรัฐมนตรี

เลือกตั้ง

การเมือง