Feb 5, 2019

เหล่ากษัตริย์ผู้สังหารลูกตัวเอง

แม้จะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์ที่รอคอยการสืบทอดราชบัลลังก์ ก็ไม่ได้ทำให้เหล่าพระโอรสผู้เคราะห์ร้ายรอดพ้นจากความตายที่บิดาหยิบยื่นให้ได้...

กษัตริย์

ราชวงศ์

ฆาตกรรม

Oct 3, 2018

การตายสุดเพี้ยนของเหล่ากษัตริย์

แม้จะเกิดเป็นกษัตริย์มีศักดิ์ศรีอันทรงเกียรติในยามมีชีวิตอยู่ แต่วิธีการจากไปของพวกเขากลับแปลกประหลาดจนโลกต้องจารึก...

กษัตริย์

ความตาย

เรื่องแปลก

ราชวงศ์